OPINIÓ

Crèdit de síntesis

Des de fa bastants anys el crèdit de síntesis és una assignatura més, a tots els instituts del territori espanyol. Un assignatura de 30 hores que es comprimeix en una setmana dura, en la qual els alumnes hauran de mostrar les seves capacitats en vers al tema proposat.

TREBALL EN EQUIP

Tot i que no es sap el seu origen hi ha molts rumors sobre aquest i el més conegut és el següent: Tot va començar en una petita vila de Cantabria en la qual un professor va crear l’assignatura total. En la qual a través d’un tema d’interès es treballen totes les matèries apreses durant el curs.

Des de aquell moment, a arreu d’Espanya s’ha instaurat el crèdit, el qual és apollat al 100% per el departament d’educació espanyola  pels següents motius:

1.Molts alumnes que no saben estudiar o no tenen alta capacitat en memoritzar poden mostrar el seu potencial de forma ingeniosa i en grup.

2. S Aprèn a treballar en equip, tan manant com acatant les normes del qui està per sobre.

3. És una manera d’agafar confiança en un mateix, motivar-se i afrontar el que queda de curs amb més autoestima i ganes.

4. Ajuda molt a aquelles persones amb males notes a pujar la mitjana.

Tot i així moltes persones ho veuen un error i no estan del tot d’acord ja que no veuen just que una assignatura d’una setmana conti igual que una assignatura anual. A part creuen que amb aquests tipus de treball els alumnes es relaxen i no fan res durant una setmana. I també un altre dels arguments més típics sol ser que és una manera de pujar la nota de manera fàcil i sense esforç.

En resum el crèdit de síntesis és una assignatura de una setmana la qual barreja tot allò après durant el curs i ho posa en pràctica d’una manera més quotidiana amb projectes d’interès els quals ajuden als joves a veure la realitat, estudiar-la i enfrontar-se a ella sense por ni nerviosisme. fffffff

Comentaris tancats.